U bent hier: Home

Beste bezoeker van deze website,

In goed overleg hebben wij besloten onze eigen zakelijke weg te gaan en onze samenwerking in Croon+Magendans te beëindigen.

Martijn heeft zich aangesloten bij het subsidie adviesbureau Vindsubsidies (www.vindsubsidies.nl) waar hij ondernemers adviseert bij subsidie- en financieringsvraagstukken. Daarnaast blijft Martijn actief als adviseur bij het brede MKB-advieskantoor Amphicom waar hij het specialisme bedrijfopvolging, waardering, financiering, en saneringen invult (www.amphicomadvies.nl).

Rob gaat verder onder de vlag Magendans Fusies & Overnames (www.magendans.nl) en richt zich op advisering bij bedrijfsovername en bedrijfsfinanciering. Daarnaast blijft Rob actief als senior-adviseur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) welke voorziet in 50% staatsgarantie op bancaire kredietfaciliteiten vanaf € 1,5 miljoen (www.rvo.nl/subsidies-regelingen/garantie-ondernemingsfinanciering-go).

Met vriendelijke groet,

Martijn Croons
06 21 58 56 32
m.croon@amphicomadvies.nl
Rob Magendans
06 54 74 55 91
rob@magendans.nl